Η Εταιρεία

Η Roll Out Vision Services Ltd ιδρύθηκε το 1998 στη  Λευκωσία.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό συναυλιών -ως διοργανωτής και/ή παραγωγός - σε Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία και Ρωσία με διακεκριμένους καλλιτέχνες. Έτσι, δημιουργήθηκαν επαφές και συνεργασίες με οργανισμούς και εταιρείες που ασχολούνται με ίδιες ή και παρόμοιες  δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για παραγωγές και διανομή μουσικής ανεξάρτητων καλλιτεχνών της Κύπρου και της Ελλάδας. Σκοπός είναι να καθιερωθούν και να προωθηθούν καλλιτέχνες από τις δύο χώρες στηρίζοντας τους σε όλο το φάσμα της ηχογράφησης, προβολής και διευθέτηση συναυλιών.

Η Roll Out Vision Services, δραστηριοποιείται επίσης και στον κινηματογράφο προσφέροντας υπηρεσίες.